1
589 3345

10-2016       
Το σπίτι του "Χαμόγελου" στα Μελήσσια. Μπορείτε να βοηθήσετε? Σας περιμένουν ήδη!

10-2016       
Το σπίτι του "Χαμόγελου" στο Μαρούσι. Μπορείτε να βοηθήσετε? Και λίγος χρόνος σας, εκεί, είναι πολύτιμος!

10-2014       
Μια μεγάλη προσπάθεια!

02-2014       απο youtube.com
Μια συγκινητικά εναλλακτική και διεισδυτική θεώρηση ζωής απο μια τυφλή Κυρία.